Trenger du en inspirerende foredragsholder?

Petter Hoff har siden 1992 arbeidet som rådgiver for bedrifter og enkeltpersoner i omstilling og utvikling. Petter har solid kompetanse som foredragsholder og kursinstruktør innen ulike tema som motivasjon, karriereutvikling, egenutvikling, samspill og ledelse.

Petter Hoff er sertifisert Coach, sertifisert Teamutvikler i Teamcoaching International (TCI) og en av Norges første sertifiserte Enneagramscoacher. Han arbeider etter prinsipper hentet fra blant annet Appreciative Inquiry og LØFT – Løsningsfokusert Tilnærming.

Foredrag og Seminarer

Skreddersydde løsninger for din bedrift


Petter Hoff har lang erfaring som foredragsholder og kursinstruktør for privat næringsliv så vel som offentlig sektor.
Han kan levere skreddersydde foredrag og seminar med varighet fra 2 timer til flere dager.

Det finnes mange måter å kombinere de ulike typer foredrag og seminar, og de fleste blir utformet i tett
samarbeid med oppdragsgiver. Det beste resultatet oppnås oftest gjennom gode samtaler i forkant.

La oss sammen skape en god opplevelse!

De fire temperamenter

Personifisering av ulike arketyper. Den fremste årsak til konflikter er misforståelser og dobbeltkommunikasjon. Ofte sier vi én ting, men mener noe annet. To mennesker i samme situasjon og med like rammebetingelser kan oppfatte situasjonen helt forskjellig. Hvorfor?

Positiv tenkning – mental energi

Hvor kommer motivasjon fra? Effektivitet og samarbeid er nøkkelord i de fleste organisasjoner. Dette krever mye både av bedriften og den enkelte medarbeider. Evnen til å motivere seg selv er en stor del av følelsen av å trives. Hvordan skal vi klare dette dag etter dag?

Hvem er du? Og hvem er vi?

Ulikheter skaper muligheter. Dette seminaret passer for alle som skal samhandle med andre mennesker, men har best effekt for mennesker som jobber sammen i for eksempel en avdeling eller et team.

Seniorkompetanse

Myter om eldre arbeidstagereI lys av den nye pensjonsreformen vil flere av dagens seniorer ønske å forlenge sitt arbeidsliv.

Prestasjonskultur

Hvordan utvikle en prestasjonskultur?

Verdibasert ledelse

«Verdier i arbeid» De fleste organisasjoner har etablert verdier. Verdiene kommuniseres på nettsider og i årsrapporter, men dessverre er det mange ledere som ikke bruker bedriftens verdier som lederverktøy i egen hverdag. Verdibasert ledelse er å mobilisere og motivere organisatoriske handlinger på basis av ønskede verdier.

Motstand mot forandring

Motstand mot forandring – en myte? Motstand mot forandring er en forklaring konsulenter og ledere har funnet på fordi de ofte har kommet til kort i sine forsøk på å forandre organisasjoner og mennesker.

Lego for voksne

Enkel visualisering av samhandling «Lego for voksne» passer for bedrifter og organisasjoner som jobber prosjektbasert, teamorientert eller som har grad av samhandling i gruppe som arbeidsform. Hvert seminar skreddersys bedriftens eller organisasjonens behov. Verktøyet som brukes er legoklosser!

Ferdig visjon på 1 dag

Hva er en god visjon? Petter Hoff har utviklet en metode som hjelper bedrifter og organisasjoner til å etablere en ferdig visjon på én dag. I grupper på inntil 20 deltagere vil Petter lede gruppen frem til ett eller flere forslag til visjon. Ta kontakt for mer info

Perfekte team

Hva kjennetegner det perfekte team? Petter Hoff er sertifisert teamutvikler i TCI (Teamcoaching International) og har gjennomført mange teamutviklingsprosesser.

Coachende lederstil

Hvordan bli en inspirerende leder? Foredraget gir en introduksjon til coaching. Hvordan stille riktig spørsmål i riktig situasjon? Deltagerne vil bli involvert i øvelser og prosesser som virker bevisstgjørende på egen ledeatferd.

Medarbeiderskap

Hvordan utvikle gode medarbeidere? I flere tiår har fokus vært satt på ledere. Det er på høy tid at medarbeiderne får et liknende fokus.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!