Coachende lederstil

Hvordan bli en inspirerende leder?

Foredraget gir en introduksjon til coaching. Hvordan stille riktig spørsmål i riktig situasjon? Deltagerne vil bli involvert i øvelser og prosesser som virker bevisstgjørende på egen ledeatferd.

Coachende lederstil er å:

  • benytte åpne spørsmål, lytte til hva medarbeideren faktisk sier
  • støtte medarbeideren i å fokusere på mål, muligheter og løsninger
  • la medarbeideren bruke sine ressurser og oppdage egne ressurser og potensial
  • hjelpe dine medarbeidere og ledere til å omsette dette til konkrete handlinger

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!