De fire temperamenter

Personifisering av ulike arketyper

Den fremste årsak til konflikter er misforståelser og dobbeltkommunikasjon. Ofte sier vi én ting, men mener noe annet. To mennesker i samme situasjon og med like rammebetingelser kan oppfatte situasjonen helt forskjellig. Hvorfor?

Foredraget De fire temperament er lagt opp som et rollespill om forskjeller på mennesker. Karakterene i rollespillet personifiseres av foredragsholder Petter Hoff, men involverer tilhørerne i form av tilbakemeldinger og kommentarer på temperamentenes adferd.

Rollespillet visualiser på en morsom og treffende måte mange aspekter ved menneskelig adferd, og forklarer årsaken til mange av de valgene vi gjør i livet. Opplegget tar fra 2 timer til en hel dag, tilpasset bedriftens behov. Det passer like godt for medarbeidere i linjeorganisasjonen som for ledere på alle nivå.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!