Hvem er du? Og hvem er vi?

Ulikheter skaper muligheter

Dette seminaret passer for alle som skal samhandle med andre mennesker, men har best effekt for mennesker som jobber sammen i for eksempel en avdeling eller et team.

I forkant av samlingen skal alle besvare en nettbasert læringsindikator basert på Enneagrammet, som kartlegger den enkeltes grunnbehov. Indikatoren besvares og returneres for vurdering. Resultatet sendes tilbake til den enkelte deltaker, og tas med på seminaret. Ingen vil bli eksponert for sitt individuelle resultat av testen i plenum.

Seminaret gjennomføres i plenum hvor foredragsholder viser hvilke positive krefter og ubenyttet forbedringspotensial i gruppen. Videre vil det bli en grundig visualisering og gjennomgang av alle personlighetstrekk målt i testen. Dette gir en god effekt for individet og skaper større forståelse for hvordan gruppen skal «ta ut» ubenyttet potensial. En viktig pedagogisk effekt er humor og gjenkjennelse.

Resultatet av seminaret vil være:

  • større aksept for forskjeller i personlighet og arbeidsmetode
  • økt selvtillit for den enkelte medarbeider og leder
  • mindre misforståelser og feilhandlinger
  • økt kreativitet på individ og gruppenivå
  • bedre arbeidsmiljø og økt trivsel

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!