Motstand mot forandring

Motstand mot forandring – en myte?

Motstand mot forandring er en forklaring konsulenter og ledere har funnet på fordi de ofte har kommet til kort i sine forsøk på å forandre organisasjoner og mennesker.

De fleste større organisasjoner har arkivskap fulle av konsulentrapporter med forslag til endringer som ikke blir realisert. Det er som regel ingen mangel på konsulenter og eksperter. I fortvilelsen over å forklare manglende gjennomføring kaller vi dette motstand mot forandring. Men er det ikke slik at mennesker er like mye tilhengere av forandring som de er motstandere av det?

Motstand mot endringer er først og fremst en reaksjon på måten man blir behandlet på. Ingen vil bevege seg mot en fremtid hvis det ikke er lys i enden av tunnelen. Fokus på hindringer virker i seg selv hemmende. Tradisjonell tilnærming til endring og utvikling er kartlegging av organisasjonens problemer. Dette skaper motstand og forsvar. Hvorfor ikke lete etter det som er bra, det organisasjonen gjør riktig, det organisasjonen burde gjøre mer av – og så forsøke å forsterke dette?

Seminaret tar utgangspunkt i at vi som mennesker på den ene siden har grunnleggende behov for stabilitet, forutsigbarhet, forankring, identitet og et sted å høre til et behov for trygghet og oversikt. På den annen side har vi behov for å forbedre oss, teste våre grenser, ta i bruk ressurser og evner, og å være kreative og nyskapende.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!