Seniorkompetanse

Myter om eldre arbeidstagere

I lys av den nye pensjonsreformen vil flere av dagens seniorer ønske å forlenge sitt arbeidsliv.

Foredraget tar for seg:

  • senkarriere – hvordan gjøre karriere i tredje livsfase
  • ung leder – eldre medarbeider. Utfordringer og muligheter
  • kompetanseoverføring – hvorfor og hvordan
  • motivasjon og entusiasme
  • læring og utvikling etter fylte 55 år – hvordan

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!